BulgarianEnglishGermanItalianJapaneseRomanianRussianSpanish

Биоферма Гъби Гурме е официален представител на Окуда Шийтаке за България!okuda

Ще съдействаме  на всички, които се интересуват от производство на шийтаке по японския метод за отглеждане върху дървени пънчета.

Приемаме заявки за:

  • провеждане на обучения

  • изготвяне на бизнес-план за създаване на ферма за шийтаке;

  • осигуряване на изходни материали и консумативи, необходими за производството

Важно: Обученията  ще бъдат подновени през м. септември едновременно със стартиране на  дейностите по есенно заразяване на дръвчета .

Формуляр-заявка може да изтеглите тук.

      ***

Защо да отглеждаме шийтаке?

Шийтаке могат да бъдат класифицирани като култура, запълваща специфична ниша по няколко причини:

  1. Отворени пазари: има търсене на местно и регионално ниво (страните-членки на ЕС) ;
  2. Възможност за развитие – производството може да бъде стартирано в малки мащаби и да се разраства според целите на собственика;
  3. Ниски инвестиции/висока доходност  – първоначалната инвестиция е ниска в сравнение с високата пазарна стойност на продукта;
  4. Устойчивост: отглежданата култура толерира различни условия и променяща се среда и допускане на грешки в процеса на трупане на опит от страна на начинаещия фермер.